Home ข้อคิด คนที่ยอมให้ “คุณยืมเงิน” เขาไม่ได้โง่นะ (เตือนสติดีมากๆ)

คนที่ยอมให้ “คุณยืมเงิน” เขาไม่ได้โง่นะ (เตือนสติดีมากๆ)

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้

ถึงความจริงที่เขามีให้คุณคนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้ อุ ป ถั ม ภ์

ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณ

มีวาสนา ได้พบเจอต้องสำนึกคุณไป ชั่ ว ชีวิต ตอนที่คุณลำบาก

เรื่องคนแล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขา

มีเงินมากแต่เพราะน้ำใจของเขาที่อยากฉุดคุณให้ขึ้น จากหุบเหว

ของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้นมันไม่ใช่เงินแต่มันคือความเชื่อใจ

ความไว้ใจและกำลังใจ เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณเพื่อให้คุณ

พ้นจากความลำบากในตอนนั้น หวังว่าคุณทั้งหลายที่เป็นคนยืมเงิน

อย่าได้ เ ห ยี ย บ ย่ำ คำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มา เพราะคำว่าเสียสัจจะ

คือ การล้มละลายที่ ส า หั ส ที่สุด ในชีวิตคนเราต้องระวังไว้ให้ดี

มิตรสหายที่จริงใจคือ ทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต ในขณะ

เดียวกันขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า คนที่ชอบจ่ายเงินก่อนไม่ใช่เ

พราะเขาอวดว่ามีเงินมาก

แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่า มิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาหาร ในมื้อนั้นคน

ที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อยตอนร่วมหุ้นไม่ใช่เพราะเขา โ ง่

แต่เป็นเพราะเขารู้จัก แ บ่ ง ปั น คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่

เพราะเขา โ ง่แต่เป็นเพราะเขาอยากรับผิดชอบ ในหน้าที่และเขารักองค์

กรคนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่เป็นเพราะ

เขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่

เพราะเขาเป็นหนี้คุณ“แต่เป็นเพราะเขา เห็นคุณเป็นเพื่อนแท้” คนอื่นช่วยเ

หลือคุณ นั่นเป็นเรื่องของน้ำใจที่ไม่ช่วยเหลือคุณ นั่น ก็เป็นเรื่องของเขา คน

เป็นจำนวนมากแสดงท่าทางโกรธแค้นที่คนอื่น ไม่ยอมให้ยืมเงิน ทั้งที่คุณไม่มี

สิทธิ์ที่จะโกรธแค้นเขาเลยคนบางคนกลับทำตัวฉลาด ยืมแล้วไม่ยอมคืน คน

ประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายตาของผู้คน หากการได้พบการได้รู้จัก

กันคือวาสนาการจะคบหากันให้ยาวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

ขอขอบคุณ k u m k o o m

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งต้องเลิกทำ “หากอยากเลี้ยงลูกให้ดี” ในยุคนี้เพราะอาจทำร้ายจิตใจลูก

คนเป็นพ่อเป็นแม่ มักใช้ความเป็นผู้ใหญ่มองเด็ก โดยบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ เด็กคิด นั้…