Home ข้อคิด คนเราทุกวันนี้ “ชอบอวดหรู กินแพง” แต่หนี้ไม่ยอมจ่าย (เตือนสติคนใช้เงินฟุ่มเฟือย)

คนเราทุกวันนี้ “ชอบอวดหรู กินแพง” แต่หนี้ไม่ยอมจ่าย (เตือนสติคนใช้เงินฟุ่มเฟือย)

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่า น จากการสำรวจพบว่า คนสมัยนี้ชอบใช้เงิ น

ฟุ่มเฟือย อวดรวย แม้รายได้น้อยชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริงวันนี้

จึงนำบทความดีๆที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงิ นแบบผิดๆอยู่ถ้าคุณมีเงิ นเดือน

15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ 8 ชั่ วโมงเดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมงเป็น 10 ชั่ วโมง

เท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท หรือตีเป็น

ตัวเลขกลมๆง่ายๆ 70บาท/ชั่ วโมง ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาทนั่นเท่ากับคุณแลกเวลา

ในชีวิตไป 2 ชั่ วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 5 ชั่ วโมงเพื่ออาหาร

มื้อนั้นถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000.บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป

428 ชั่ วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคๅ 70,000 บาทนั่น เท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป

1,000 ชั่ วโมง เพื่อกระเป๋าใบนั้น อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปีหรือ 613,200ชั่ วโมง

ถ้านอนวันละ8ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัว เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมง

แต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของและของฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนอง

กิเลสส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่ออยๅกให้มีหน้ามีตาในสังคม ไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อห้าม

ฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่ประเด็นคือถ้าซื้อน้อยลง

คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก “คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความพย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อน

ซื้อดีกว่ามั้ย? คุณมีเงิ นมากหรือน้อยไม่สำคัญ ที่สำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้าก้มตา

ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่แต่ถ้าความสามารถ และรๅยได้เรายังไม่พอ อย่ๅใช้ชีวิต

เกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เดือดร้อนก็มีเพราะเขามีกำลังซื้อ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่

แบบนั้น ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณ จะเป็นตัวตัดสินว่า

คุณจะกล้าเชื่อมั่น ในอะไรสักอย่ๅงไหม กล้าที่จะเดินสวนทางกับ แนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหมถ้าคุณไม่กล้ๅเชื่ออะไรสักอย่ๅง คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย

แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ๅงก็คงเป็นไปแบบเดิม

ในแบบที่กระแสสังคมนั้นพาเราไป….

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เคล็ดลับ “เก็บเงินแบบง่ายๆ” แม้เก็บเงินไม่เก่ง ก็เก็บได้

ออมเงินไม่อยู่ เก็บเงินยังไง ก็เก็บไม่ได้ เหมือนกับกระเป๋ามันมีรูรั่วอยู่ข้างใน อาการแบบนี…