Home ข้อคิด นิสัย 14 อย่าง ของคนที่จะประสบความสำเร็จ

นิสัย 14 อย่าง ของคนที่จะประสบความสำเร็จ

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงาน การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนธุรกิจ

ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่การเป็นสุดยอดนักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ“การบริหารคน” ด้วย

เพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลยถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้องจากผลการสำรวจและวิจัยของ

G a l l u p พบว่า ใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้นที่ลูกน้องรักและยินดีร่วมงานด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ยินดีให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติตามและให้ความเคารพอย่างแท้จริง ไม่ใช่การทำไปเพราะตำแหน่งและบทบาท

ในหน้าที่การงานเท่านั้น และต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้องและลูกน้องรักเหลือเกิน เจ้านายแบบนี้ ลูกน้องรักเลย…

1. ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจในฐานะของเจ้านาย อย่างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป

ไม่เบ่งอำนาจจนลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองกำลังเป็นทาสอยู่รึเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจตามอำเภอใจ สั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่ อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

2. ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทาง ที่ชัดเจนเช่นกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูดและบอกออกไปตรงๆ โดยคาดว่าอีกฝ่ายน่า จะรู้ว่าต้องทำอะไร

เป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำผิดตรงไหน

หรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่างไร อย ากให้ทำอย่างไรก็บอกลูกน้องไปตรงๆ แบบนี้แหละได้ใจ

3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรักนอก จากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรมและภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติ

ที่สามารถสร้างความประทับใจ ให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถในการแก้ไขปัญหา อย่างยอดเยี่ยม

ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพในตัวเจ้านาย เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

4. มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า หากคุณต้องการให้บริษัท

ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็วและงานมีคุณภาพสูง คุณต้องมีความยุติธรรมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้ นอกจากนี้ห้ามเป็นเจ้านายที่ลำเอียงเด็ดขาด เพราะบอกได้คำเดียวว่าลูกน้องเกลี ย ด ที่สุด

5. ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากเจ้านายที่จะพบเจอกัน

เฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้มีความเข้าอกเข้าใจลูกน้องมากเป็นพิเศษ

เพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถ ที่ลูกน้องแต่ละคนมี

ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบ นอกจากนี้การแจกจ่าย

งานยังเป็นเรื่องง่าย เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร เจ้านายมั่นใจในผลงาน ลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

6. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างสุดความสามารถกับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ

และทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ และทุกความสำเร็จ

เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือกัน ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

7. เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้

ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงาน

ผลงานและความสัมพันธ์ ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดแนวคิดและไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ

8. ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด

การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพที่แท้จริงหรือ ศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้องสามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น

แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกด้วย

9. เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอกจากปัญหาส ารพัดที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว ความเยอะ ของเจ้านายยังสามารถสร้างความลำบาก

ในการทำงานให้กับลูกน้องได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น เจ้านายที่ช่วยให้การทำงาน

เป็นเรื่องง่ายหรือเปลี่ยนเรื่องย ากให้เป็นเรื่องง่ายได้ เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริง ๆ

10. ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้น จากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี เข้าใจ

ให้อภัย และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ลูกน้องอยู่เสมอคือเจ้านายในดวงใจ

เพราะไม่มีลูกน้องคนไหนอย ากทำผิดพลาด และเมื่อผิดพลาดแล้วได้รับกำลังใจ

ที่ดีให้เริ่มต้นใหม่ แบบนี้ลูกน้องคนไหนไม่รักและทุ่มเทใจทำงานให้ก็บ้ าแล้ว

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้คือคุณสมบัติ ของเจ้านายที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้นกับเจ้านายทุกคน

เพราะคนเป็นลูกน้องต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ถ้ามีเจ้านายดี

การทำงานก็ราบรื่นมีความสุข ต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจ

ทำให้ด้วยความยินดี และอย ากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอดไป

 

ขอบคุณ B u s i n e s s n e w s d a i l y

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งต้องเลิกทำ “หากอยากเลี้ยงลูกให้ดี” ในยุคนี้เพราะอาจทำร้ายจิตใจลูก

คนเป็นพ่อเป็นแม่ มักใช้ความเป็นผู้ใหญ่มองเด็ก โดยบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ เด็กคิด นั้…