Home ข้อคิด วิธีลงทุนให้เงินงอกเงย มีเงินเก็บ..เงินเดือนน้อยก็ทำได้

วิธีลงทุนให้เงินงอกเงย มีเงินเก็บ..เงินเดือนน้อยก็ทำได้

อย ากล ง ทุ นกับเขาบ้างแต่ก็ไม่มีทุนเพราะมีร า ยได้น้อย มีใครเป็นแบบนี้กันบ้าง

ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเช่นนี้ วันนี้เราจะพามาดูถึงการล ง ทุ น ในแบบที่คน มีร า ยได้

ไม่มากเขาทำกัน ลองมาดูกันว่าเขาทำกันยัง หล า ยคน อาจคิดว่าต้องมีเ งิ นเดือนสูงๆ

จึงจะสามารถเริ่มล งทุ นได้ แต่ที่จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีร า ยได้ เท่าไหร่ หากแบ่งสรรปันส่วน

ให้เหมาะสม ก็สามารถนำเ งิ นไปล งทุ น เพื่อให้เ งิ นงอ กเงย สร้างช่องทางใหม่ๆ ให้กับร า ยได้

ที่นอ กเหนือจากเ งิ นเดือนได้เช่นกัน สำหรับคนที่เพิ่ง เรียนจบหรือเพิ่งเริ่มทำงาน

อาจจะยังมีเ งิ นเดือนเริ่มต้นไม่สูงมาก เราลองมาดูไ อ เ ดี ยการล งทุ น

สำหรับคนที่มีร า ยได้ 15,000 บ า ทกัน ว่าเ งิ นเดือนเท่านี้จะมีวิ ธีออมเ งิ นแบบไหนดี

จะแบ่งสัดส่วน การเ งิ นอ ย่ างไร และสามารถนำไปล งทุ นอะไร เพื่อให้เ งิ นทำงานแทนเราได้บ้าง

เมื่อเราได้รับเ งิ นเดือน มาแล้ว อันดับแรกให้เราแบ่งเ งิ นที่ได้มาออ กเป็น 3 ส่วน ต ามวัตถุประสงค์ของการนำ เ งิ นไปใช้

และกำหนดจำนวนเ งิ น ของแต่ละส่วนให้สอ ดคล้องกับตัวเรามากที่สุด

ตัวอ ย่ าง การแบ่งเ งิ น 15,000 บ า ท ออ กเป็น 3 ส่วน

1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 60เปอร์เซน = 9,000 บ า ท

2. เก็บออมเป็นเ งิ นสำรอง 10เปอร์เซน = 1,500 บ า ท

3. ล งทุ น 30เปอร์เซน = 4,500 บ า ท

หากอย ากจะล งทุ น จะเริ่มอ ย่ างไรดี มาดูแนวทางการนำเ งิ นเก็บ ไปล งทุ นให้งอ กเงยกัน

1.ข า ยของ

ข า ยของตลาดนัด ช่วงนี้มีตลาดนัดเปิดใหม่ มากมายหล า ยแห่ง โดยเฉพาะตลาดนัดกลางคืน ที่เป็นแหล่งรวมนักช้อปตัวจริง

หากใครมีความชอบด้านการข า ย ก็สามารถนำเ งิ น ไปล งทุ นข า ยของต ามตลาดนัดได้โดยเน้นสินค้ าที่มีคุณภาพ

และการสร้างแบรนด์ให้น่าสนใจ เช่น เสื้อผ้า อ าห า ร น้ำปั่น ของกินเล่นต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นกับความถนัด

และความคิดสร้างสรรค์ของเรา หากยังมีเ งิ นทุนไม่มาก ก็เก็บรวบรวมให้ได้จำนวนหนึ่ง ก่อนแล้วค่อยล งทุ น เท่านี้

ก็สามารถต่อยอ ดสร้างร า ยได้ช่องทางใหม่ๆ ได้ไม่ย าก ข า ยสินค้ าทางอ อ น ไ ล น์

นอ กจากการข า ยของ ต ามตลาดนัดแล้ว ตลาดที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือ ตลาดอ อ น ไ ล น์

เพราะยุคนี้ใครๆ ก็ใช้อินเทอร์เน็ต ลองหาสินค้ าที่น่าสนใจมาสร้างหน้าร้านบนเว็บไซต์ และ Social Media

ต่างๆเช่น F a c e b o o k, I G, L I N E แล้วทำการ โ ป ร โ ม ต ให้ถูกวิ ธี เช่น ทำ SEO

เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาบน g o o g l e หรือจะใช้เ งิ นซื้ อเพื่อ โ ป ร โ ม ตโดยการทำ SEM

และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การ โ ฆ ษ ณ า บน F a c e b o o k เพียงเท่านี้ก็มีช่องทางการสร้างร า ยได้ใหม่  ๆ

และหากได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด ก็สามารถพัฒนาต่อยอ ดไปเป็นธุรกิจส่วนตัวแบบจริงจังได้เลย

2. การฝากประจำ/ซื้ อ กองทุน/เล่นหุ้น

ถ้าไม่อย ากลงแรง ก็นำเ งิ นส่วนนี้ ไปออมฝากประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมเ งิ นหรือหากอย ากได้

ผลตอบแทน มากขึ้นอีกหน่อย ก็นำไปซื้ อ กองทุนรวม โดยเลือ กกองทุนจากผลประกอบการหรือลักษณะการล งทุ น

ของกองทุนนั้นๆ สามารถกระจายความ เ สี่ ย ง โดยการซื้ อหล า ยๆ กองทุนก็ได้

ตัวอ ย่ างการล งทุ นจากเ งิ น 4,500 บ า ทเป็นประจำทุกเดือน

1. ออมเ งิ นโดยการฝากประจำ 500 บ า ท

2. กองทุน A 1,000 บ า ท

กองทุน B 1,000 บ า ท

กองทุน C 1,000 บ า ท

3. เล่นหุ้น 1,000 บ า ท

หากเริ่มล งทุ น 4,500 บ า ท ทุกเดือน เป็นเวลา 5 ปี โดยคิดจากผลตอบแทน เฉลี่ยปีละ 4 เปอร์เซน

จะได้ผลตอบแทน ดังนี้ ผลตอบแทนที่ได้ = ยอ ดเ งิ นทั้งหมด เมื่อผ่านไป 5 ปี

(ได้จากโปรแกรมคำนวณ) – จำนวนเ งิ นต้น= 304,180 – 270,000= 34,180 บ า ท

เฉลี่ยแล้วได้ร า ยได้เพิ่มขึ้น 6,836 บ า ท ต่อปี ใครที่เคยคิดว่าเ งิ นเดือน 15,000 บ า ท ค

งไม่สามารถจะออมเ งิ นหรือล งทุ นอะไรได้ คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะ

หากเรารู้จักแบ่งเ งิ นให้เหมาะสมและนำไปล งทุ นอ ย่ างมีวินัย เราก็สามารถนำเ งิ นไป ต่อยอ ด สร้างร า ยได้ใหม่ๆ

ได้ไม่ว่าจะเลือ กล งทุ นแบบไหน หากเริ่มศึกษาอ ย่ างตั้งใจจริง เชื่อว่าทุกคน สามารถเป็นนักล งทุ นได้

อ ย่ าลืมว่าสิ่งสำคัญอ ย่ างหนึ่ง สำหรับการออมเ งิ นและการล งทุ นไม่ว่าแบบไหน ก็คือเวล า ยิ่งเริ่มออมเร็วเท่าไร ก็ยิ่งเห็นผลเร็วเท่านั้น

 

ที่มา s c b f a h h s a i

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งต้องเลิกทำ “หากอยากเลี้ยงลูกให้ดี” ในยุคนี้เพราะอาจทำร้ายจิตใจลูก

คนเป็นพ่อเป็นแม่ มักใช้ความเป็นผู้ใหญ่มองเด็ก โดยบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ เด็กคิด นั้…