Home Uncategorized สามีจะดีแค่ไหน ก็ห้ามฝากชีวิตไว้ (เตือนใจผู้หญิง)

สามีจะดีแค่ไหน ก็ห้ามฝากชีวิตไว้ (เตือนใจผู้หญิง)

หากมีคู่ชีวิตหนึ่ง หากฝ่ายชายมีเงิ นหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงิ น หนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน

ผู้ชายนำ เ งิ นหนึ่งแสนห้าหมื่น ไปดาวน์ บ้านผู้หญิงนำเ งิ น หนึ่งแสนไป ต ก แต่งบ้าน

และซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ หลังแต่งงาน ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้านสามพันหยวนทุ กเดือน

เ งิ น เดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน ผู้หญิงเ งินเดือนเดือนละสามพันหยวน

ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน สามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์จากนั้นคลอดลูกออกมา

ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เ งินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวนย ามนี้

เ ด็ ก ต้องการคนดูแล

หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ชายและหญิงทั้งสองปรึกษาหารือกัน

ต กลงตัดสินใจให้ผู้หญิงลาออกจากงานเพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว

ผู้หญิงจึ ง กลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่งผู้หญิงคลุกคลี

อยู่กับลูกสามีบ้านทุ ก ๆ วัน ราศีหม่นหมองย ามนี้ ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตน

ไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว

มีสิ่งยั่ วยวนภายนอกก็ช่างร้อนแรงเย้ าย วนใจ สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อย หลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้าทะเลาะ

วิ วาทสุดท้ายเศร้าเสี ย ใจ ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ า ตามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมายว่าด้วย

การสมรส บ้านผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ผู้หญิงไม่ยอมบอกว่า พวกเราทั้งสอง ช่วยกันผ่อนค่างวด

ทนายถามว่า.. “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่”

ผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุ กเดือนจะหักจากบัญชีเงิ นเดือนของผู้ชายโดยตรง”

ผู้หญิงบอกอีกว่า “ลูกฉันเป็นคนคลอดเองฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ มา กับมือ ลูกต้องต กเป็นของฉัน”

ทนายพูดว่า.. “ลูกจะต กเป็นของใคร เราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเอื้อ ประโยชน์ให้ แ ก่ เ ด็ ก มากที่สุด

เธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของเ ด็ก

ทางศ าลจะตัดสินให้ต กเป็นของผู้ชาย”

ย า มนี้ ผู้หญิงไม่มีบ้าน ไม่มีงานไม่มีเ งินไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่ มส ล า ย ไปแล้ว ส่วนผู้ชาย

เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขาผู้หญิง เธอยังกล้าที่ จะนำเอาความสุข ของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้ กับ คนอื่น อีกหรือไม่

บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างหายไปจากเธอ ในความมืด

ใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป

นั่นก็คือ คน ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุ กเมื่อทุ กเวลา ผู้หญิงที่มีอาชีพ

มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับตัวตน

ที่แท้จริงของตนเอง จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ เพราะทุ ก ๆ

คนล้วนชื่นชอบ ชื่นชมสิ่งสวย ๆ งาม ๆ

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว ไม่พัฒนาตนเองเกียจคร้านซังยังกะต ๅ ย

อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่ อมโท รมแล้ว ได้ทุ กวัน ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง

ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า คิดอย ากจะเป็น

ผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า สำเร็จหรือล้ มเหลวค่ะ

 

ขอบคุณ  k i  d d e e p o s t

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Uncategorized

Check Also

7 เหตุผลอย่าไปสนใจ คำนินทา.. เพราะเขาไม่ได้ “หาเงินให้ใช้”

การใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้น สิ่งหนึ่งที่ เราจำเป็น ต้องทำความเข้าใจ นั่นคือ“การยอมรับ” ก…